031-55454584

Advanced

پخش ویدیو

ترم های این دوره

A5

A4

A3

A2

A1

مدت زمان هر ترم : یک ماه

معرفی دوره

سطح سی تو یا ادونس خودش شامل پنج ترم یک ماهه است. طبق استاندارد سی ای اف ار اینجا آخرین ایستگاه یادگیری زبان شماست. اینجا دیگه شما تعیین می کنید از زبان چی می خواین، موفقیت در امتحانات بی ن المللی با کسب نمرات بالا، مهاجرت و شروع یک زندگی جدید و ارتقا شغلی یا هر هدف دیگه ای که توی ذهنت داری رو بعد از اتمام این سطح میتونی برسی. از اینکه اینجایید، به ما اعتماد کردید و افتخار دادید تا در این سفر مهیج همراهتون باش یم ممنون یم. تا یادم نرفته بگم که همه ی این مزایا قرار نیست برای شما گرون تموم بشه و اتفاقا نسبت به اغلب موسسات هزینه کمتری پرداخت می کنید.