031-55454584

دوره های تاک لاین

Starter (A1)

در این دوره یاد میگیریم چطوری خودمون رو معرفی کنیم، ارتباط اولیه برقرار کنیم و درباره کارهای روزمره، علایق و تواناییهامون صحبت کنیم.

Elementary (A2)

در این سطح یاد میگیریم ارتباط کوتاه و موثر برقرار کنیم، تا حد قابل قبولی صحبت افراد رو متوجه بشیم و درباره خواسته هامون با دیگران تعامل اولیه داشته باشیم.

Pre-Intermediate (B1)

در پایان این دوره می تونیم به راحتی در سفرهای خارجی نیازهامون رو برآورده کنیم، با افراد ارتباط برقرار کنیم و تا حد قابل قبولی معاشرت اولیه کنیم.

Intermediate (B2)

در پایان این دوره کاملاً برای یه زنگی عادی خارج از کشور آماده هستیم. البته، اگر قصد ادامه تحصیل یا یه فعالیت آکادمیک و حرفه ای دارید باید بیشتر از این دوره زبان رو یاد بگیرید.

Upper-intermediate (C1)

این دوره تقریباً معادل نمره 6 IELTS هست. مکالمه در این دوره برای شما دیگه دغدغه نیست، در فهمیدن صحبتهای دیگران و ابراز نظراتتون یا نوشتن و خوندن متن های روتین انگلیسی هیچ چالش و مشکلی ندارید.

Advanced (C2)

اینجا ایستگاه آخر زبان در تاک لاین هست. شما یه انگلیسی زبان کامل هستید و هیچوقت در زندگی برای هیچ نیاز عمومی یا آکادمیک دغدغه ای نخواهید داشت.